Витсаида (място на риболовство)

  1. Град в Галилея, разположен върху западния бряг на Генисаретското езеро, малко на север от Капернаум. Той е месторождението на апостолите: Филип, Андрей и Петър, и е бил посещаван често от нашия Господ – Мт. 11:21; Мк. 6:45, 8:22.
  2. Град северно от същото езеро, и на изток от Йордан. Близо до това място Христос нахранил петте хиляди души. Той е бил разположен върху един нисък хълм близо до Йордан, разделен от Галилейското езеро чрез едно поле широко 3 мили, и много плодородно – Лк. 9:10, сравни с Мт. 14:13-22; Мк. 6:31-45. Този град е разширен от Филип (четверовластника на тази страна) – Лк. 3:1, и наречен Юлий в чест на Юлия (дъщерята на Август). Сега от него има само развалини.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.