Витсавее

Жена на Урий, и вероятно внучка на Ахитофел. Виж Ахитофел. Първо Давид прелюбодействал с нея, след това накарал да убият мъжа и, след което я взел за жена. Тези грехове били мерзост пред Йеова, Който пратил пророк Натан при Давид с притчата за женското агне – 2Цар. 12:1. Давид се разкаял, но пак бил наказан – 2Цар. 11:12. Витсавее е майка на Соломон, за чието наследяване на трона се погрижила – 3Цар. 1:15. Тя се споменава след това в историята на Адония – 3Цар. 2:13, в заглавието на 51 Псалом, и между прадедите на Христос – Мт. 1:6.