Власт

Постелник на цар Агрипа, подкупен да ходатайства за тирците и сидонците пред царя – Д.А. 12:20. Виж Постелник.