Воанергес (синове на гърма)

Име дадено от нашия Спасител на Яков и Йоан (Заведеевите синове) – Мк. 3:17, може би поради силата им като проповедници. Някои мислят, че то им е дадено по времето когато помолили Христос, да направи да слезе огън от небето, и да изтреби едно Самарянско село, което отказало да ги приеме – Лк. 9:53-54.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.