Вол

Мъжко, пораснало четвероного от вида на кравата. В Библията се среща и бик (едно чисто животно според Мойсеевия закон), употребявано много за храна – 3Цар. 19:21, съставлявало голяма част от богатството на евреите в скотовъдния им живот – Йов 1:14, 42:12. Воловете се използвали в земеделието за оране – 3Цар. 19:19, и за вършеене, през което време не им се връзвали устата – 1Кор. 9:9, но добре се нахранвали – Ис. 30:24.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.