Вооз

Рут 2:1

Имотен витлеемец; потомък на Юда, от когото водят потеклото си  еврейските царе – Мт. 1:5. Постъпката му в случая с Рут говори, че той е човек със силен дух и голяма честност. Той изпълнил задължението си към Рут като близък сродник; под задълженията на Левитския закон, се оженил за бедната млада жена, която събирала класове след жътварите по нивите, и така станал един от прадедите на Давид, още и на Давидовия Син, Господ Исус Христос. Той е баща на Овид, Овид на Есей, а Есей на Давид. Цялото повествование е едно прекрасно свидетелство на простотата на взаимоотношенията по онова време, когато изкуствените учтивости не били още взели мястото на естествените и искрените изяви на любов.