Восор

  1. Прибежищен град в земята на Рувим зад Йордан. Точното му местоположение е неизвестно – Вт. 4:43; И.Н. 20:8, 21:36.
  2. Поток, който се втичал в Средиземно море, на 5 мили южно от Газа. Една част от войската на Давид когато преследвала амаличаните се спряла там – 1Цар. 30:9-21. Потокът пресъхвал пролетно време.