Восора

Споменат в  Бит. 36:33. Едомски град – Ис. 34:6, 63:1, и земята около него – Ер. 49:13,22. Споменава се заедно с Теман и с Червено море – Ер. 49:20-22; Ам. 1:12. Местоположението му се намира в днешния Ел-Бусайре, на средата на пътя между Кир Моав и планината Ор, на югоизток от Мъртво море. Развалините му показват, че е бил голям град. Восора Моавска, за която се говори в Ер. 48:24, може да е същото място.