Врабче (евр. Ципор)

Една добре известна птица, която се среща в Европа, Азия и Африка, и обича многолюдните места. Тя гради гнездата си, най-вече под стрехите, храни се със семена, овощя и насекоми. Снася пет или шест яйца, с пепеляв цвят и кафяви петна. Еврейското име  ципор  включва и други птици, които се хранят с жито и насекоми, и които са причислени към рода на чистите – Лев. 14:4. Врабчето в Пс. 102:7, вероятно е поставено вместо дрозд (една птица, която се отличава с самотното си живеене по къщите, и по топлото и жаловито цвърчене). Врабчето има малка стойност, и затова ще дадем хубаво пояснение за Божието провидение ако кажем, че Бог бди даже над падането на врабчетата – Мт. 10:29.  Тези птици са изобилвали в Ерусалим.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.