Вражари (звездочетци)

Хора, които претендирали, че могат да откриват бъдещи събития чрез астрологически (звездочетски) гадаения. В старо време вярвали, че звездите имат някакво влияние, за добро или за зло върху човешкия живот, и че някои явления свързани с небесните тела имат значение за онези, които притежават способността да ги тълкуват – Дан. 2:2. Тези суеверия били разпространени между халдеите, асирийците, египтяните, финикийците и арабите, и били тясно свързани с поклонението на слънцето, месеца и звездите – Вт. 4:19, 17:3; 4Цар. 23:5,12; Ер. 19:13; Ез. 8:16; Соф. 1:5. тези практики били идолопоклоннически, лишавали Бога от славата му, и Му били много неугодни.