Вратари

Хора, които пазят по вратите (портите) на градовете и частните къщи – 2Цар. 18:26; 4Цар. 7:10; Мк. 13:34; Йн. 10:3. Вратарите на храма били левити, и в един момент наброявали четири хиляди души, разделени на отреди – 1Лет. 16:42, 23:5. Те пазели на всяка врата и служели в храма по реда си – 1Лет. 26:1,13,19; 2Лет. 8:14, 35:15; през тихите часове на нощта пеели хваления на Бога – Пс. 134. В 2Лет. 23:4, и на други места, четем за тяхната вярност в пазенето на младия цар Йоас.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.