Вретище

Евреите и други народи, носели вретища около кръста си по време на злощастие, покаяние и скръб – Бит. 37:34; 2Цар. 3:31; 3Цар. 20:32; Мт. 11:21. Пророците често се обличали във вретище, и въобще в облекло от груб плат – Мт. 3:4. Господ заповядал на Исая да развърже вретището от кръста си и да ходи гол – Ис. 20:2. Захария казва, че лъжепророци няма вече да пророкуват в козинява дреха, за да мамят хората – Зах. 13:4.