Вселена

Цялата земя – 1Цар. 2:8. Някъде вселена означава страна, особено Римската Империя, или Юдея и околността и – Лк. 2:1, 4:5; Д.А. 11:28.