Вул

Това име се среща само в 3Цар. 6:38, употребено за осмия месец, обикновено наричан Мархесван. Соломоновият храм е завършен в този месец.