Вуз

Син на Нахор и Мелха; прадядо на Вузците, които живеели в Месопотамия, и след това може би в Пустинна Арабия – Бит. 22:21; Йов 32:2; Ер. 25:23.