Върба

Добре познато дърво, което расте предимно по блатистите места – Йов 40:22; Ис. 44:4. Листата му приличат много на маслинените. Бог заповядал на евреите да вземат клонки от най-красивите дървета, особено от речните върби, и да ги държат в ръцете си пред Господа, в знак на веселие, по време на празника на шатрите – Лев. 23:40. „Плачещата върба“, известна поради връзката и с плача на пленените евреи, била разпространена във Вавилония, и се наричала „Вавилонска върба“. „Потокът на върбите“ – Ис. 15:7, който се намирал при южните предели на Моав, се вливал в югоизточната част на Мъртво море.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.