Вътрешности

Евреите често описвали вътрешностите като седалище на любов, и им приписвали знание, радост, наслаждение, и др. затова в Св. Писание се казва, че Бог изпитва сърцето и вътрешностите.