Вътрешности

Евреите често описвали вътрешностите като седалище на любов, и им приписвали знание, радост, наслаждение, и др. затова в Св. Писание се казва, че Бог изпитва сърцето и вътрешностите.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.