Въздух

Въздухът или атмосферата, която се намира около земята се обозначава често от думата небе; така „небесните птици”, значи „въздушните птици”. „Бия въздуха” и „говоря на вятъра” – 1Кор. 9:26, 14:9, са изрази употребявани в повечето езици, и означават да говоря или да върша нещо без разсъждение или разум, или пък безсмислено. „Въздушна власт” в Еф. 2:2, вероятно значи властта на бесовете.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.