Възлияние

Възлияние означава малко вино, изливано върху земята заедно с принесената жертва – Из. 29:40; Лев. 23:18; Чис. 15:5,7. Може би този обичай се е практикувал с цел да се благодари на Бога за всичките Му дарове.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.