Възлияние

Възлияние означава малко вино, изливано върху земята заедно с принесената жертва – Из. 29:40; Лев. 23:18; Чис. 15:5,7. Може би този обичай се е практикувал с цел да се благодари на Бога за всичките Му дарове.