Възраждане (новорождение)

Описва онова действие на Святия Дух, чрез което душата, преди това мъртва в грехове, отново се ражда праведна в Христос. В Св. Писание е изразено с думите: да се роди човек отново – Йн. 3:3-7; да стане ново създание 2Кор. 5:17да се съживи в святост – Еф. 2:1; да се изобрази Христос в сърцето му – Гал. 4:19; става участник в божественото естество – 2Пет. 1:4. Единственият извършител на тази промяна е Святия Дух – Йн. 1:12-13, 3:4; Еф. 2:8-10, и обикновено той я извършва чрез евангелската истина – Як. 1:18; 1Пет. 1:23; 1Кор. 4:15. В тази промяна, нравствения Божи образ се връща в душата, и дава началото на възвишена любов към Бога и към ближния. Възраждането, което предизвиква вяра се придружава с оправдание, което води до истинска святост в живота или към освещение, което започва от „младенеца в Христос”, и се усъвършенства, когато той стигне на небето “в пълнотата на мярката на съвършения човек”. В Мат. 19:28 обновлението (гр. възраждането), показва действието чрез което Христос прави всички неща нови. В Тит 3:5, „окъпването, сиреч, новорождението и обновлението на Светия Дух”, описва очистителната работа на Святия Дух при новото раждане.