Задна Стража

Едно силно отделение войска, което закриляло и пазило задната част от войската – И.Н. 6:13. Тези две думи употребени в преносен смисъл, посочват Бога като всемогъщ покровител на народа си – Ис. 52:12, 58:8.