Заек

Палестинският заек, е от рода на белите зайци по нашите земи, но на юдеите е било забранено да ядат заешко месо – Лев. 11:6, защото зайците, въпреки че преживят, нямат раздвоени копита. Не знаем за някой вид зайци, които да преживят. Обаче в Сирия е имало няколко вида зайци.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.