Заек

Палестинският заек, е от рода на белите зайци по нашите земи, но на юдеите е било забранено да ядат заешко месо – Лев. 11:6, защото зайците, въпреки че преживят, нямат раздвоени копита. Не знаем за някой вид зайци, които да преживят. Обаче в Сирия е имало няколко вида зайци.