Заклинатели


Такива са били онези, които имали власт, да изпъждат злите духове в името на Бога. Апостолите са имали власт, да изпъждат нечистите духове в името на Исус Христос – Мт. 10:1; Мк. 16:17; Лк. 10:17; и преди смъртта на Спасителя и след неговата смърт, е имало хора, които са претендирали, че упражняват същата власт – Мт. 12:27; Мк. 9:38; Лк. 9:49,50; Д.А. 19:13-17. Хората са вярвали, че заклинателите добивали уж чудотворна сила от това, че те тайно изучавали естеството на бесовския род, и различните действия на някои билки и камъни, но всичко това, е било измама и заблуждение, и Мойсеевия закон строго е забранявал, употребата на магьосническото изкуство.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.