Законници

Мъже, които посвещаваха живота си на изучаването, и тълкуванието на Еврейските закони, най-вече на устните закони или преданията. Те принадлежеха най-много на Фарисейската секта, и паднаха под изобличението на нашия Спасител, за това, че вземаха от народа ключът на знанието. Те бяха като слепци, които водят слепци – Мт. 22:35; Лк. 10:25, 11:52. Виж Книжник.