Законоучители

Учителите на закона, се различали от книжниците в това, че те са поучавали народа повечето устно, отколкото писмено – Лк. 2:46. Законоучителите, са били вещи в Божия закон. Те са принадлежели повечето на Фарисейската секта, но е явно, че е имало някаква малка разлика между тях – Лк. 5:17.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.