Залог

I. Еврейският закон е покровителствувал бедните, които са били задължени да дадат залог, за заеми или за изпълнение на сговори. Ако някой е залагал дрехата си, обикновената си нощна завивка, тя трябвало да му се върне в същия ден – Из. 22:26,27. Заемодавец, не е могъл да влезе в къщата на длъжника си, и вземе което иска, нито пак воденичен камък, като жизнена потреба, не е могъл да се залага – Вт. 24:6,10,11. Сравни Йов 22:6, 24:3,7. Понякога идолопоклонниците са пренебрегвали тези забрани – Ам. 2:6-8. Виж Заем. Залог трябва да се взима от лоши хора, на които човек няма доверие – Пр. 20:16.

II. Виж Обручение.