Заноа

Името на два Юдови града – И.Н. 15:34,56. Жителите на единия от тези градове, помогнаха във възстановяването на Ерусалим – Неем. 3:13, 11:30.