Заноа

Името на два Юдови града – И.Н. 15:34,56. Жителите на единия от тези градове, помогнаха във възстановяването на Ерусалим – Неем. 3:13, 11:30.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.