Заплата

Законът и Евангелието, изискват точно да се плаща за всички услуги, извършени според уговорката – Лев. 19:13; Ер. 22:13; Як. 5:4. Заплатата, или справедливото възнаграждение на греха, е вечна смърт, а вечен живот не е заплата за послушание, но дар Божи – Рим. 6:22,23.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.