Зара

I. Син на Рагуил, и внук на Исав – Бит. 36:13,17.

II. Син на Юда и Тамар – Бит. 38:30.

III. Симеонов син, праотецът на Заровците – Чис. 26:13, наречен Сохар в Бит. 46:10.

IV. Етиопски цар, който през царуването на Аса, нападна Юда с една огромна войска – 2Лет. 14:9-13. Поражението му от израилтяните под Аса, е едно от големите доказателства, че Бог помага на народа си, когато този народ го потърси с вяра.