Заред

Един поток, или долината, през която той тече, в южната част на Мъртво море, вероятно покрай Кир Моав, (сега Керак) – Чис. 21:12; Вт. 2:13,14.