Зареса

Жена на Аман, горделива и отмъстителна като мъжа си. Тя бе осъдена да види и десетте си синове, окачени на бесилките, които тя беше приготвила за Божия слуга Мардохей – Ест. 5:10-14, 6:13, 7:10, 9:13.