Заведей

Съпругът на Саломия, и баща на апостолите Яков и Йоан. Той беше риболовец по Западното крайморие на Галилейското езеро, и драговолно остави синовете си да отидат след Исус – Мк. 1:19,20. И жена му, е придружавала Христа, и му е служила. Виж Саломия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.