Завуд

Син на пророк Натан, верен приятел и съветник на цар Соломон, вероятно е получил с него, част от поученията на почетния пророк – 3Цар. 4:5.