Завулон

I. Шестият син на Яков и Лия, роден в Месопотамия – Бит. 30:20. Мойсей малко ни разказва за него. Завулоновото племе, е било доста голямо – Чис. 1:30, 26:26. Както Яков предрече – Бит. 49:13, делът му от Святата Земя, се е простирал от Средиземно море при Кармил до Генисаретското море, между Исахар на юг, и Нефталим и Асир на север и северо-запад – И.Н. 19:10. Често потомството му, се споменава заедно с това на брат му Исахар – Вт. 33:18, то е било заплетено в борба с финикийците на запад – Съд. 1:30; Ис. 9:1, и взе участие с Варак и Гедеон, в защитата на страната от притеснителите й – Съд. 4:10, 5:18, 6:35. Елон, един Израилски съдя, беше завулонец – Съд. 12:11,12. Жителите в Завулоновото наследие, през времето на Христос, бяха честити да чуят поученията му. Назарет, Кана, Капернаум, Магдала, и Тивериада, бяха градове в това наследие.

II. Град на Асировата границата, но вероятно принадлежеше на Завулон – И.Н. 19:27.