Зехрий

Един храбър Ефремски княз, военачалник на Израилевия цар Факей, през войната с Ахаз – 2Лет. 28:7. Може би той е човека, който се нарича “Тавеилов син” в Ис. 7:6, и когото Расин и Факей, предлагаха да помажат за цар на Юда.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.