Зехрий

Един храбър Ефремски княз, военачалник на Израилевия цар Факей, през войната с Ахаз – 2Лет. 28:7. Може би той е човека, който се нарича “Тавеилов син” в Ис. 7:6, и когото Расин и Факей, предлагаха да помажат за цар на Юда.