Зелфа

Робиня на Лия, която стана наложница на Яков, и майка на Гад и Асир – Бит. 29:24, 30:9-13.