Земя

Както на български, така също и на еврейски и гръцки, думата земя има две значения: тя обозначава цялото земно кълбо, или само една част от него. Само от смисъла на дадено изречение, можем да разберем, с кое от двете значения е употребена думата. Така в Мт. 27:45, “цялата земя”, може да се разбира, по цялата онази земя, или буквално по цялата земя. В един нравствен смисъл, земен или световен, е противоположен на небесен, духовен, свят – Йн. 3:31; Як. 3:15; 1Кор. 15:47; Кол. 3:2. “Долните земни страни” или “дълбочините на земята”, означава светът на мъртвите – Пс. 63:9; Ис. 44:23.