Зиф

I. Град на южната част на Юда – И.Н. 15:24.

II. Юдов град, три или четири мили на юго-изток от Хеврон; близо до него са били онези крепки места, в които Давид стоеше дълго време скрит – 1Цар. 23:14,15.