Зифрон

Град, разположен на северните предели на Обещаната земя – Чис. 34:9.