Зилот (ревнител)

След Христа, името Зилоти, се даваше на една група от хора, която без да има власт, и без да се съобразява със закона, се стремяла да прокара своите възгледи в закона. Според тяхното мнение, е било голямо престъпление, да се плаща данък на римляните, и бунт, е било длъжността на еврейския патриот. От началото, те са били умерени, но после постепенно ставали повече и повече буйни; и през Римската война и обсадата на Ерусалим от Тит, техните бунтове и престъпления, извършени уж от ревност за Бога, са потресаващи. Затова те справедливо, бяха наречени убийци. Понеже тази секта, е съществувала и през времето на нашия Господ, някои предполагат, че апостола Симон Зилот – Лк. 6:15, се е наричал така, защото преди това е принадлежал на нея. Името Кананит, което произлиза от Еврейската дума кана, има същото значение каквото Зилот – Мт. 10:4; Мк. 3:18. Малко се знае за Симон.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.