Зимрий

I. Княз от Симеоновото племе, убит от Финеес за дръзкото си престъпление, което извърши на Моавските полета – Чис. 25:14.

II. Началник на половината от военните колесници, на Израилевия цар Ила. Той се повдигна против господаря си, уби го, и превзе царството му. Той изтреби целия Илов дом, като не пощади нито един от неговите сродници, или приятели; така се изпълни словото Господне, което говори против Вааса, Иловия баща, чрез пророк Ииуй. Зимрий царува само седем дни, понеже Израилевата войска, която обсаждаше Филистимския гард Гиветон, провъзгласи за цар генералът си Амрий, и дойде та обсади Зимрий в град Терса. Зимрий, като предвидя, че градът ще падне в ръцете на неприятеля, се изгори в двореца си с всичките си съкровища – 3Цар. 16:1-20; 4Цар. 9:31.

III. Други със същото име се споменават в 1Лет. 2:6, 8:33-36.