Зина

Един благочестив законник, и приятел на апостол Павел, който през последната година на живота си, препоръчваше с послание от Никопол него и Аполос, които пътуваха тогава по Крит, на Тит – Тит 3:13. Името му е гръцко, и званието му, по-скоро може да е било гръцкото гражданско право, отколкото еврейското.