Зив

I. Виж Орив.

II. Вторият месец на Еврейската година, който се нарича още Ияр. Той почти съответствува на нашия месец май – 3Цар 6:1.