Зив

I. Виж Орив.

II. Вторият месец на Еврейската година, който се нарича още Ияр. Той почти съответствува на нашия месец май – 3Цар 6:1.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.