Змей

В Отк. 12гл., тази дума обозначава една голяма змия. В Ер. 51:34, за същата Еврейска дума е употребена друга дума, “ламя”. В Ис. 27:1, 51:9; Ез. 29:3, същата дума значи или крокодил, или някое морско чудовище.