Знакове Небесни

Йов 38:32
Дванадесетте знакове на Зодиака, един широк въображаем пояс в небесата, който включва звездите, които лежат във видимия път на слънцето. Понеже това светило се вижда, че минава през този кръг ежегодно, то различни части от него, едно след друго го приемат всеки месец; и израза: “Можеш ли да извадиш небесните знакове във времето им?”, вероятно означава: Можеш ли ти, със собствената си сила, да наредиш небесните светила, да се въртят в Зодиака, и лятото и зимата да вървят в ред?

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.