Зодии

4Цар. 23:5
Еврейската дума за зодии значи ложници, и се употребява, за да означи дванадесетте съзвездия на зодиака, застанища на слънцето през ежегодното му видимо обикаляне около небесата. В горният стих, те се споменават като предмети обожавани в Юда. Сравни Бит. 37:9

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.