Зодии

4Цар. 23:5
Еврейската дума за зодии значи ложници, и се употребява, за да означи дванадесетте съзвездия на зодиака, застанища на слънцето през ежегодното му видимо обикаляне около небесата. В горният стих, те се споменават като предмети обожавани в Юда. Сравни Бит. 37:9