Зофим

Едно поле при върха на Фасга. Тук цар Валак доведе Валаам, да принесе жертви, и да прокълне Израил – Чис. 23:14.