Зоровавел

Син на Салатиил, от царският род на Давид. В Езд. 1:8, се нарича ”Сасавасар, княз на Юда”. Както показва и самото му име, Зоровавел се е родил във Вавилон, и е бил предводител на евреите, които най-напред се завърнаха от Вавилонския плен, (536г. преди Р.Х.). Кир му предаде свещените съдове на храма, с които Зоровавел се завърна в Ерусалим – Езд. 1:11. Като началник, той най-напред се споменава между другите, които се завърнаха в отечеството си – Езд. 2:2, 3:8, 5:2; Аг. 1:1, 2:1-9, 21-23. Той положи основите на храма – Езд. 3:8,9; Зах. 4:9, и възстанови поклонението на Бога, и обичайните жертвоприношения. Когато самаряните пожелаха да помогнат във възобновяването на храма, Зоровавел и юдовите първенците им отказаха тази чест, понеже Кир беше възложил тази длъжност само на евреите – Езд. 4:2,3. Те успяха да накарат Персийския двор, да издаде заповед, за да се прекрати строежа, който беше спрян до втората година на Дарий Истаспов, (520г. преди Р.Х.). Нищо повече не се знае за него, само това че Йосиф и Мария са негови потомци – Мт. 1:13; Лк. 3:27.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.