• Търсене

  • Избери Превод


1 Коринтяни 15

1 А сега нека ви напомня, братя (и сестри), благовестието (добрите вести за спасение), което ви известих на вас, което вие приехте и в (чрез) което стоите твърдо, и чрез което сте спасени, ако запазите посланието ми (в умовете си) (освен ако не сте повярвали напразно).

Защото ви предадох това, което и получих, че Христос (Месията, Помазаникът) умря за греховете ни според (както пише в) Писанията (Библията), че беше погребан, че възкръсна на третия ден според Писанията и че се яви на Кифа (Петър) и тогава на дванадесетте (апостоли). Тогава по-късно Той се яви на повече от петстотин братя наведнъж – повечето от тях са все още живи, но някои са починали. След това Той се яви на Яков и отново на всичките апостоли (първоначалните ученици), и най-накрая Той се яви и на мен като на едно недоносче. Защото аз съм най-незначителният от всички апостоли (специални пратеници), като дори не съм достоен да се нарека апостол, защото някога преследвах Божията църква. 10 Но чрез благодатта (незаслуженото благоволение и благословение) на Бога аз съм това, което съм, и Неговата благодат (незаслужена милост) към мен не беше напразна (безплодна). Напротив, работих по-упорито от всички тях (апостолите), въпреки че не аз (го правех), а благодатта (незаслуженото благоволение и благословение) на Бога, която беше в мен. 11 И така, независимо дали те или аз ви проповядваме, това проповядваме всички (и те, и аз) и в това вие повярвахте (приехте, последвахте).

12 Ако проповядваме, че Христос (Месията) е възкръснал (телесно), как така някои от вас казват, че няма възкресение на мъртвите? 13 Ако няма възкресение на мъртвите, тогава Христос не е възкръснал, 14 а ако Христос не е възкръснал, тогава нашето проповядване е напразно (безполезно) и вашата вяра е безсмислена (безполезна, напразна). 15 А дори се оказва, че лъжесвидетелстваме (лъжем) за Бога, защото свидетелствахме (под клетва) за Него, че е възкресил Христос, Когото Той (според твърденията на някои от вас, че няма възкресение на мъртвите) не е възкресил. 16 Защото, ако мъртвите не се възкресяват, тогава Христос не е бил възкресен, 17 а ако Христос не е бил възкресен, вашата вяра е просто заблуда (безполезна, безплодна) и вие сте все още в греховете си (под властта на греха) 18 Освен това онези, които са умрели в Христос (вярващите), са погубени (не се наслаждават на вечен живот с Бога)! 19 Ако имахме надежда в Христос само в (за) този живот, то тогава ние бихме били най-достойни за съжаление от всички хора.

20 Христос (Месията) обаче (в действителност) е бил възкресен от мъртвите и Той стана първият (най-добрият) плод сред (от) починалите (умрелите). 21 Поради това, че именно чрез човек (Адам) е дошла смъртта (в света), също чрез Човек (Христос) дойде възкресението на мъртвите. 22 Защото, както в Адам (поради единство с него по природа) всички хора умират (са смъртни), така всички в Христос (въз основа на единството си с Христос) ще бъдат съживени. 23 Но всеки по своя ред: Христос (Месията) е първият плод, след това онези, които Му принадлежат (Го следват), (ще бъдат възкресени) при Неговото (второ) идване (пришествие). 24 След това ще дойде краят (завършването), когато Той предаде царството на Бог Бащата, след като унищожи (направи недействителна) всяка (друга) власт и сила. 25 Защото Христос трябва да царува, докато постави всички (Свои) врагове под краката Си. 26 Последният враг, който ще бъде покорен, е смъртта. 27 Защото Той (Бащата) е подчинил всичко на Христос. Но когато се казва: „Всички неща са подчинени (на Христос)“, е явно, че Той (Бог) е изключен, защото Той подчинява всички неща на Него (Христос). 28 И когато всичко е подчинено на Него, тогава самият Син също ще подчини Себе Си на Този (Бащата), Който подчини всичко на Него (Христос), за да бъде Бог всичко във (за) всички.

29 Иначе какво ще правят тези, които се кръщават вместо (на мястото на, заради) мъртвите (починалите)? Ако мъртвите не възкръсват, защо хора се кръщават вместо (на тяхно място, заради) тях? 30 Също така защо съм изправян пред опасности всеки час (постоянно)? 31 Уверявам ви [братя и сестри], заради гордостта (хвалбата), която имам за вас в Христос Исус, нашия Господ, че умирам ежедневно (заставам лице в лице със смъртта всеки ден и умирам за себе си). 32 Какво печеля от човешка гледна точка, като се боря с дивите зверове в Ефес? Ако мъртвите не възкръсват, тогава „да ядем и да пием, защото утре ще умрем“! 33 Не се заблуждавайте! „Лошите приятели (среда) покваряват (развращават) добрия характер.“ 34 Събудете се (изтрезнейте, елате на себе си), както трябва, и не съгрешавайте повече, защото някои от вас не познават Бога (не следват Христос)! Казвам това, за да се засрамите!

35 Но някой ще каже: „Как може мъртвите да бъдат възкресени? С какво тяло ще възкръснат?“ 36 О, неразумни (глупави, безумни)! Когато посадиш семе, то не оживява (покълва), ако първо не умре (не се разгради). 37 Когато сееш, онова, което заравяш в земята, не е това, което ще израсне, а само обикновено зърно, било то жито или някое друго семе. 38 Бог му дава тялото, което е избрал – за всяко семе негово собствено тяло. 39 Защото никоя плът (тяло) не е еднаква с другата – една е за хората, друга за животните, а трета за птиците и четвърта за рибите. 40 Има небесни тела (слънце, луна и звезди) и земни тела (хора, животни и растения), но красотата (блясъкът, славата) на небесните тела е една, а красотата (блясъкът, славата) на земните тела е друга. 41 Слънцето блести по един начин, а луната – по друг, а звездите – по различен начин, като всяка звезда се различава по блясъка си от другите.

42 Така е и с възкресението на мъртвите. Тялото, което е посято (се заравя в земята), е тленно (разлага се), а тялото, което възкръсва, е нетленно (неподатливо на разлагане, безсмъртно). 43 Това, което се заравя, е безславно, а възкръсва в слава. Тялото, което е посято (погребано), е слабо, а възкресеното е силно. 44 Заровеното в земята (посятото) е естествено (физическо) тяло, а възкресеното е духовно (свръхестествено) тяло. Както има физическо тяло, така има и духовно тяло. 45 Така е писано (в Писанието): „Първият човек, Адам, стана живо същество (индивидуална личност)“, а последният Адам (Христос) стана животворящ Дух (който възстановява мъртвите към живот). 46 Но не духовният живот е дошъл пръв, а физическият и след това духовният. 47 Първият човек е дошъл от земята, направен от пръст (мислещ за земното). Вторият Човек (Христос) идва от небето. 48 А онези, които са направени от пръст, са като този, който пръв е бил направен от пръстта (Адам, мислещи за земното). И тези, които са от небето (родени чрез вяра), са като Човека, идващ от небето (мислещи за небесното). 49 И точно както сме носили (по рождение) образа на човека от пръстта, така също нека (сега) носим образа на Човека от небето.

50 Това ви казвам, братя (и сестри), плът и кръв (земните ни тела) не могат да наследят (да влязат в) Божието царство, нито тленното (това, което се разлага) може да наследи (участва в) нетленното (безсмъртното). 51 Обърнете внимание! Ще ви разкрия една тайна. Не всички от нас ще заспим (умрем), но всички ще бъдем изменени (трансформирани) 52 мигновено, в миг на око, при (звука на) последния тръбен зов. Защото ще прозвучи тръба и мъртвите (в Христос) ще възкръснат нетленни (с тела, които не се разлагат), а ние (хората, които ще са живи) ще бъдем изменени (трансформирани). 53 Защото това тленно тяло трябва да се облече с нетленност и това смъртно тяло – в безсмъртие (свобода от смъртта). 54 И когато това тленно тяло се облече в нетленност и това смъртно тяло – в безсмъртие, тогава ще се изпълни Писанието, което казва: „Смъртта е погълната (напълно победена завинаги), победата е пълна. 55 О, смърт, къде е победата ти? О, смърт, къде е жилото ти? 56 А грехът е жилото на смъртта и грехът упражнява властта си (над душата) чрез (злоупотребата със) закона. 57 Но благодарим на Бога, Който ни дава победата (ни прави победители) чрез нашия Господ Исус Христос.

58 Затова, мои възлюбени братя (и сестри), бъдете твърди (непоколебими), непоклатими, винаги изобилстващи (напълно отдадени) в делото на Господа, като знаете, че вашият труд в Господа не е безполезен (безплоден, напразен).


Нов Завет, разширен превод (РП)

© Фондация „Съживление“ 2019

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *