• Търсене

  • Избери Превод


Ефесяни 4

Затова аз, затворникът за Господа, ви призовавам да ходите (да живеете, постъпвате) достойно за званието, към което сте били призовани, с пълно смиреномъдрие (смирение), кротост и търпение, като се изтърпявате един другиго с любов (безкористна грижа за другия). Старайте се да пазите единството на Духа (дадено от Духа) чрез спояващата сила на мира (духовното спокойствие). (Има) едно тяло (на Христос) и един Дух, както и сте призовани към една надежда, към която ви призовава Бог. (Има) един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Баща на всички (последователи на Христос), Който е над всички (цар над всички), чрез всички (проявява се чрез последователите на Христос) и във всички (последователи на Христос).

А на всеки един от нас е дадена благодат (незаслужени дарове от Бога) според мярката на (съразмерно с) Христовия (изобилен) дар. Затова е казано: „Когато (Той) се изкачи нависоко, плени пленници и даде дарове на хората. “ А какво означава „изкачи се нависоко“ освен това, че Той преди това е слязъл от небето в дълбините на земята? 10 Този, Който е слязъл, е същият, Който се е изкачил високо над всички небеса, за да изпълни (напълни) всичко (цялата вселена, от най-ниското до най-високото). 11 И Той постави едни да са апостоли (специални пратеници с авторитет), други – пророци (хора, говорещи от името на Бога), трети – благовестители (проповедници на благовестието, пътуващи мисионери), четвърти – пастири (пастири на стадото Му) и учители, 12 за (с цел) усъвършенстването (пълното екипиране) на светиите (последователите на Христос) за делото на служене, за изграждането на Христовото тяло (църквата), 13 докато всички ние (последователите на Христос) достигнем единство във вярата и познаването на Божия Син, до пълна зрялост на Христовото съвършенство (цялостност), 14 за да не бъдем повече деца (лековерни и незрели), подмятани (като кораби) от всеки вятър (повей) на лъжливо учение, (жертви на) хитростта и коварството на хората. 15 Вместо това нека, като говорим истината с любов, да израстваме във всяко отношение към Него (към Неговото съвършенство), Който е Главата – Христос (Месията, Помазаника), 16 от Когото цялото тяло (църквата, във всичките ѝ разнообразни части), добре сглобено и здраво свързано чрез връзките (сухожилията), като всяка част действа според силите ѝ (функцията ѝ), израства до пълна зрялост с любов.

17 И така, казвам това и тържествено свидетелствам в (името на) Господа (пред Него), че вече не трябва да живеете така, както езичниците (живеят), по неразумността (суетността, безсмислието) на умовете им. 18 Поради това, че техният разум е помрачен, те се отдалечават от живота, даден от Бога, заради невежеството (липсата на знание) и закоравяването на сърцата им. 19 Достигнали до пълно безчувствие, те са се предали на разврат и ненаситно вършат всякакви нечисти дела. 20 Но вие не сте познали Христос така! 21 Ако сте Го чули и сте били научени от Него, както е истината в Христос (въплътена и олицетворена в Него), 22 съблечете стария човек (предишното си естество, стария си начин на живот), който тлее (гние, разпада се) по самоизмамни страсти и пожелания, 23 и постоянно се обновявайте в духа (отношението) на ума си (начина си на мислене), 24 като се облечете с новия човек (възродената същност, новия начин на мислене), създаден по Божия образ, в истинска праведност (право стоене пред Бога) и святост (отделеност за Бога).

25 Затова, като отхвърлите всяка лъжа (лицемерие), нека всеки говори истината с ближния си, защото ние всички сме части на едно тяло и сме свързани един с друг. 26 Гневете се, но не съгрешавайте (в гнева си не стигайте до грях). Не позволявайте на гнева (раздразнението, негодуванието) да продължи и след залеза на слънцето 27 и (така) не давайте място (опора) на дявола (да се възползва от гнева ви и да го превърне в огорчение). 28 Нека този, който е крал, да не краде повече, а вместо това да се труди, като изкарва хляба си честно, със собствените си ръце, за да може да дава на онези, които са в нужда. 29 Никаква лоша дума (злословие) да не излиза от устата ви, а само добра – това, което е полезно за изграждането (духовния напредък) на другите. 30 И не наскърбявайте Божия Свят Дух (като говорите и вършите нещата, които са изброени по-горе), чрез Когото бяхте подпечатани (белязани като принадлежащи на Бога) за деня на изкуплението (на окончателното избавление чрез Христос от злото и греха). 31 Нека всяко огорчение, негодувание, разпра (свада, раздор) и клевета (злословене, обидна реч) да бъдат далеч от вас, заедно с всяка злоба (зложелателство). 32 Вместо това бъдете любезни (добри, мили) и състрадателни един към друг, като си прощавате един на друг, както Бог в Христос е простил на вас.


Нов Завет, разширен превод (РП)

© Фондация „Съживление“ 2019

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *